Ειδικά προγράμματα επιδότησης εργασίας για άνεργους νέους

Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΚΑΡ,

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Παιδείας «τρέχει» το πρόγραμμα ‘Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Όπως θα δείτε και στην ιστοσελίδα που σας στέλνουμε, το πρόγραμμα έχει εξαιρετικά σύντομες ημερομηνίες . Άνοιξε στις 7 Αυγούστου και θα κλείσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Απευθύνεται σε άνεργους δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας και πτυχιούχος νέους από 25 έως 29 ετών.

Ο/η νέος/α καταρτίζεται σε ειδικότητα που επιθυμεί μέσω των εγκεκριμένων Κέντρων δια βίου μάθησης επιπέδου 1 και 2 με θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών (περίπου 6 ώρες την ημέρα) και με πρακτική εξάσκηση, που ακολουθεί της θεωρίας, σε επιχειρήσεις διάρκειας 450 ωρών

Η ιστοσελίδα είναι αυτή https://www.voucher.gov.gr

To Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ συμμετέχει στο πρόγραμμα Τraining Voucher ως αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια βίου μάθησης επιπέδου 1 με υποδοχή ΑΜΕΑ .

Με την πολυετή πείρα που κατέχει στην εκπαίδευση Δημοσιογράφων –Αθλητικών συντακτών, παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση, στο επάγγελμα του Δημοσιογράφου/ Αθλητικού Συντάκτη εφημερίδων, ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου, σε Γραμματείς/υπαλλήλους γραφείου και Υπαλλήλους Εμπορικού τμήματος επιχείρησης.

Το πρόγραμμα της κατάρτισης του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ ορίζεται από 80 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 5 μήνες άσκησης πρακτικής.

Η θεωρία θα υλοποιηθεί μέσω 4ωρων και 6ωρων ημερήσιων προγραμμάτων στα παρακάτω μαθησιακά αντικείμενα:

 1. Αθλητική Σύνταξη και 2. Κλασική Δημοσιογραφία

 • 50 ώρες Δημοσιογραφικός Λόγος ( Είδη Ρεπορτάζ, Έρευνα, Συνέντευξη, Τηλεοπτικός Λόγος, Ραδιοφωνικός Λόγος, Διαδίκτυο)

 • 20 ώρες εκμάθηση λειτουργίας ειδησεογραφικών ιστοσελίδων

 • 10 Ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης.

 1. Γραμματείς (υποδοχή και εξυπηρέτησηs πελατών/οργάνωση γραφείου)

 • Προγράμματα γραμματειακής υποστήριξης

 • Υποδοχή πελατών/Μanagement γραμματείας

 • Start up business/company

 1. Στέλεχος Εμπορικού Τμήματος (marketing)

 • Οικονομικά δεδομένα/αξιολογήσεις

 • Δημόσιες σχέσεις,

 • Ερευνα Marketing,

 • Διαφήμιση

 • Σχεδιασμός πωλήσεων, Συμπεριφορά καταναλωτή,

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες είναι οι εξής: η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες των καταρτιζομένων, οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη.

Η τεχνική εκπαίδευσης που χρησιμοποιούμε ως Kέντρο Δια βιου Μαθησης 1 /Κέντρο Αθλητικής Δημοσιογραφίας/ σε αυτό το πρόγραμμα δεν είναι τόσο η εισήγηση, όσο κυρίως η ανάπτυξη της ενεργής συμμετοχής των καταρτιζομένων όπως οι μικρές πρακτικές εργασίες, το παίξιμο ρόλων, ο διάλογος, η προσομοίωση, η συζήτηση σε μικρές ομάδες, ο διάλογος.

Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι εντάσσονται στις εγκυρότερες επιχειρήσεις που επιλέγουμε και ως ΚΑΡ για την Πρακτική τους Εξάσκηση.

Σημαντικά σημεία:

1.Η ημερομηνίας εγγραφής είναι μέχρι 15 Σεπτέμβρη.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι νέοι από 25 έως 29 ετών με κάρτα ανεργίας (όσοι δεν έχουν μπορούν να γραφτούν στους κατατόπους ΟΑΕΔ, σχετικά άμεσα).

Δικαίωμα συμμετοχής με κάρτα ανεργίας έχουν και όσοι νέοι 25 έως 29 ετών συμμετέχουν και σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

3. Με τη υποβολή της αίτησης, εκδίδετε ο προσωπικός σας αριθμός ΚΑΥΑΣ ο οποίος είναι μοναδικός . Εάν έχετε επιλεχτεί από το πρόγραμμα θα το μάθετε χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό.

4. O καταρτιζόμενος στο τέλος του προγράμματος δηλαδή μετά και την 5μηνη πρακτική «πληρώνεται» από το πρόγραμμα με το ποσό των 2280 για δευτεροβάθμια και 2550 για πτυχιούχους AEI/TEI.

Από τη στιγμή που θα επιλεχτείτε από το πρόγραμμα Training Voucher θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δείτε παρακάτω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται τόσο για τους απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ όσο και για απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Δικαιολογητικά αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ

 1. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας

 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 3. Αντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιάριου τραπέζης

 4. Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης της Ελλάδας η του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστήμιου / TEI στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ η το ΣΑΕΠ.

 5. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων ( εφόσον υπάρχουν)

 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

 7. Αντίγραφο ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος ατομικού η οικογενειακού ( οικ. Έτος 2014)

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ/ ΕΝΩΣΕΙΣ:

Αντί της κάρτας ανεργίας, μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο επαγγελματικό επιμελητήριο / ένωση που ανήκουν

Δικαιολογητικά αποφοίτωνΔευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας

 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 3. Αντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου τραπέζης

 4. Αντίγραφο τίτλων σπουδών

 5. Αντίγραφο ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος ατομικού η οικογενειακού ( οικ. Έτος 2014)

Εάν υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση ή χρειάζονται παραπάνω πληροφορίες καλέστε μας για να σας καθοδηγήσουμε.

Τηλ: 210 4831108

www.kar.edu.gr info@kar.edu.gr vickyd@kar.edu.gr

Αίτηση Ενδιαφέροντος
Δήλωση για επιχειρήσεις

Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ - Live Radio

Ονόματα αποφοίτων

Οι απόφοιτοι μας
δεν βρίσκουν απλά δουλειά... Κάνουν καριέρα...


 • Μιχάλης Τσόχος
  GAZETTA - OTE TV
 • Γιάννης Θειακός
  ΜΕGΑ CΗΑΝΝΕL
 • Λίνα Ροδίτου
  ΣΚΑΙ
 • Γιάννης Ράνιος
  ΕΡΤ
 • Σωτήρης Κωσταβάρας
  ΣΠΟΡ FΜ - OTE TV
 • Κώστας Μπάκος
  Ελεύθερος Τύπος
 • Τάσος Νικολόπουλος
  ΣΠΟΡ FΜ
 • Κώστας Μιαούλης
  ΣΠΟΡ FΜ
 • Διονύσης Δεσύλλας
  ΣΠΟΡ FM
 • Μαρία Ζαφειράτου
  ΣΠΟΡ FM
 • Βαγγέλης Νερατζιάς
  ΣΠΟΡ FM
 • ’ρης Ασβεστάς
  ΣΠΟΡ FM - SDNA.GR
 • Βασίλης Βαρδάκας
  EΚΔΟΤΗΣ ΟΙΚΟΥ Key-Book
 • Ορέστης Κατσαρέας
  Ελεύθερος Τύπος
 • Τζούλια Κοφίτσα
  Νovasports
 • Βάιος Τσούτσικας
  ΣΠΟΡ FΜ

Περισσότερα


Warning: include(footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /opt/SW/apache/apache_PROD/htdocs_karedu/index.php on line 33

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php5.3.2//lib/php') in /opt/SW/apache/apache_PROD/htdocs_karedu/index.php on line 33